Algemene voorwaarden

 1. Alle aangegeven prijzen, formaten en levertijden zijn onder voorbehoud en zijn pas definitief nadat u van PrintXperts een bevestiging hebt ontvangen.

 2. PrintXperts kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een bepaalde aanbieding niet geleverd wordt of dat de afgesproken levertijd wordt overschreden.

 3. Alle genoemde en/of afgesproken prijzen zijn altijd exclusief b.t.w en andere door de overheid opgelegde heffingen.

 4. Transportkosten zijn in principe gratis tenzij anders vermeld.

 5. Betaling geschiedt voor aanvang van de werkzaamheden tenzij anders overeen gekomen.

 6. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers of bestanden of andere ondeugdelijke toeleveringen door de opdrachtgever die PrintXperts tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn reden voor een verhoging van de eerder overeengekomen prijs. Ook is PrintXperts gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties ten behoeve van de opdracht.

 7. PrintXperts is niet aansprakelijk wanneer er kleurafwijkingen ontstaan bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt met elders besteld drukwerk of bij herdruk van eerder gemaakt drukwerk.

 8. Verzenden van materiaal per post, per koerier of op enig andere wijze is niet voor risico van PrintXperts en eventuele schadegevallen dient opdrachtgever zonder onze tussenkomst rechtstreeks met betreffende transporteur af te wikkelen.

 9. Alle aanbiedingen en bevestigingen zijn onder voorbehoud van inzage van het te drukken ontwerp. Na inzage behoud PrintXperts zich het recht voor een opdracht te weigeren of onder gewijzigde specificaties of prijzen alsnog te accepteren omdat het zich om moverende redenen niet wil associëren met bepaalde boodschappen.

 10. Indien opdrachtgever zijn gedane bestelling later annuleert dan is PrintXperts gerechtigd opdrachtgever de volle prijs in rekening te brengen zonder verdere leveringsverplichting.

 11. Eventuele klachten uitsluitend schriftelijk binnen 8 dagen na levering.

  Na eerder genoemde leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie.